Djupa tankar om Ryssland och område B

“Löfven anser att Sverige inte ser Ryssland som ett direkt hot mot sig själv…” står det att läsa i finska Huvudstadsbladet. För en försvarsbloggare ter sig detta och liknande argument lite märkliga. Likväl så delar nuvarande statsministern denna typ av åsikter med många andra svenska politiker. Politiker som har tillgång till det bästa vi kan uppbringa av underrättelser och som inte kan ha kommit dit de är på grund av deras oförmåga att uppfatta information. De är inte onda och de vill säkert väl.

Så vad beror denna skillnad mellan försvarsbloggare och svenska politiker på? Låt mig bjuda på en version, det kan vara så att alla har rätt, i sin världsbild.

Om en husägare ska ta ställning till huruvida han ska skaffa larm, vilken kvalitet (och därmed kostnad) som ska inhandlas, så görs en bedömning av risken för inbrott. Här kan man ha minst två angreppssätt för att räkna ut denna risk. Man kan se till sin personliga hotbild, varför skulle någon vilja råna just mig, och man kan se till den mer objektiva hotbilden, hur många inbrott sker i området.

Människan är normalt mycket bra på att distingera mellan dessa två sätt beroende på hur mycket information som finns, även om det finns en tendens att välja information som ligger närmare i tid över mängd och därmed konfidens. Finns det accepterad statistik om antalet inbrott så övertrumfar det den egna hotbilden. Man förstår att inbrotten är opersonliga och tar istället information från det mer statistiskt relevanta brottsfrekvensen i området.

Problemen uppstår när det inte finns tillräckligt mycket objektiv information, det vill säga när antal inbrott inte är känt eller när den statistik som finns inte känns relevant för den egna situationen. Då uppstår ett informationunderläge och man går från objektiv betraktelse till subjektivt bedömande. I stället för “vad är inbrottsfrekvensen i vårt område” blir frågan “varför skulle någon vilja göra inbrott hos mig”. Tyvärr är det senare, subjektivitet, behäftat med en större mängde konfirmationsbias, det vill säga att ju mindre tillgänglig objektiv information ju mer subjektiv blir den och därmed baserad på egna uppfattningar och tidigare erfarenheter.

Här någonstans börjar Löfvens uttalande bli logiskt. Statistiken för länder som invaderar andra länder är skral och fjärran i tid. De länder som Ryssland invaderat, Georgien och Ukraina, är inte på vår bakgård, de är på något sätt på någon annans bakgård. Kanske till och med på Rysslands bakgård. Statistiken rör oss inte, den behöver inte tas som objektivt underlag.

Man kan jämföra det mer att bo i ett trevligt villaområde – A – som gränsar till en mer problematiskt område – B -. Det som händer i B berör inte A, man vill tänka bort det. Det är inte bra för huspriserna, det är inte bra för barnen och skapar kognitiv dissonans som alltid hjärnan försöker undvika. Så länge som brottsstatistiken i område A är låg så går frågan tillbaka till jaget och “varför skulle någon vilja göra inbrott hos just mig”. Allt är lugnt, frid och fröjd, idyllen lever.

Det man kanske inte tänker på är vad det är som håller inbrotten kvar i område B. Man har ingen insyn, man förstår inte hur de tänker. Deras agerande verkar för boende i A ologiskt men tryggt. De håller sig nog kvar i sitt område för att de … och så kommer alla orsaker som är baserade på okunskap och konfirmationsbias.

Det finns stor risk att anledningen att de i område A inte känner sig hotade av dem i områden B är baserade på helt fel logiska slutsatser. A-laget kanske tror att det är pengar och smycken som hägrar, och baserar sina beslut utifrån detta med att köpa kassaskåp, medan innevånarna i B-laget agerar utefter rivalitet, skrämseltaktik och gängkrig.

Risken med denna felaktiga bild av vad som separerar olika länder är att man använder sina egna mycket begränsade erfarenheter som beslutsunderlag medan den faktiska hotbilden är baserad på helt andra förutsättningar. För att fortsätta analogin med bostadsområden så kan det från A:s sida verka vara en stabil tillvaro medan det ur B:s synvinkel kan förändras om det dyker upp ett nytt gäng och området behöver expanderas. Det är inget personligt utan vilket område som läggs under deras “beskydd” kan nästan bero på slumpen, eller vem som råkar föreslå något först.

Tar vi tillbaka detta till Löfvens resonemang så tror jag att han, och för övrigt Reinfeldt innan honom, verkligen tror på vad han säger. För honom så finns det ingen som skulle vilja invadera och ta Sverige för vad som han ser som Sverige. Vad har vi som ryssen vill ha? Majstången, våra pengar, vad?? Inget Sverige har kan väl vara värt en knapp veckas krig, uteslutande i världssamfundet och skarpa diplomatiska fördömanden?

För ryssen ter sig det hela helt annorlunda. Deras verklighet är uppbyggd kring helt andra förutsättningar, sånt som vi inte förstår. Maktkamp, heder, misstro och positionering kanske driver dem, vem vet? Och när helt andra mekanismer styr ett skede än de man tror så är man i farans riktning. Man tar beslut på logik som inte gäller. Tidsramar som tänkts ut och lackmustest blir värdelösa.

Löfven har rätt i att ryssen inte vill ha svensk mark för att den är svensk, eller har våra svenska män och kvinnor som sexslavar. Men det kan mycket väl hända att Sverige blir en viktig bricka i ett maktspel som vi inte förstår eller vill vara del av. De som inte kan eller vill se dessa samband kommer alltid att stå förvånade, att se motståndaren som irrationell, kanske till och med uttala det. För oss andra är dessa skeenden helt logiska och det är vår plikt att upplysa om risken med denna introverta navelskådning.

Vänligen,
Mikael Grev

5 reaktioner på ”Djupa tankar om Ryssland och område B

 1. Och för att ytterligare komplicera bilden. De som lever i område A, dvs. Löften m fl.
  , anser förmodligen att det är försvarsboggarna, FOI.s analytiker m fl. som utgör de introverta navelskådarna.

  Gilla

 2. Jepp. Bara djupt deprimerande när den upplysta logiken ignorerats, förlöjligats, i snart 10 år utan någon som helst praktisk effekt för ökad säkerhet och trygghet. Snart smäller det på riktigt. Börjar allvarligt överväga att planera för det värsta. Vad göra? När är det dags? Vilka papper ska vi ta med? Hur gör vi med djuren? Förtroendet för statens och Försvarsmaktens förmåga att hantera situationen med en trygg o säker utgång för mig och min familj är noll.

  Gilla

 3. Mycket bra skrivet!
  Analogin känns rätt. Men kan den övertyga de som på riktigt tror att alla utgår från samma värderingar som en själv?
  Det är just dessa saker vi fredskadade gör fel gissar jag. Och förlänger vi tanken med denna fredsskada som gör att ”vi aldrig skulle kunna bli föremål för andra länders hot” så skapar vi helt andra uppgifter som vi måste hantera. Frågor som ter sig allt viktigare nu och i framtiden är helt andra än hos de icke fredsskadade.
  Ex
  Införa genderperspektiv verkar mer prioriterat än att öka försvarsförmågan
  Att motivera en skattehöjning då försvaret ska få en modest medelstilldelning men då andra politikområden drar iväg mångfalt är det tyst
  Säkerställ att folk som på vinst å förlust kommer till Sverige omfattas av vårt skyddsnät är viktigare än att försvara Sverige och just detta skyddsnät.

  Värderingarna har skiftat hos oss, inte i vår omvärld.
  Och jag tycker det är klandervärt att svenska politiker inte kan ”tänka utanför sin egen box”

  Gilla

 4. Ärligt talat tror jag inte att Löfvén besitter det intellekt och den skärpa som krävs för att göra en korrekt omvärldsanalys. Han må ha varit en duktig facklig förhandlare men nu har han nått sin inkompetensnivå. Helt enligt Peters princip.

  Btw, tack för en läsvärd blogg!

  Gilla

 5. Putin har själv uttryckt att blir en råtta inklämd, så anfaller den. Putins utgifter för Krim o Ö Ukraina har han bekostat genom ta pengar delvis från pensionsfonder.
  Han tänker som Hitler. Förargad för att Tyskland förlora 1:a världskriget. Sovjetunionens splittring 1990-1991 är vad Putin har i tankarna.
  Hans mål är att ta tillbaka dessa på något sätt. Tjetjenien är en lydstat men litar han på klanledaren i Ö. Tjetjenien som är muslim? Georgien kan vara nästa mål. Han vill neråt till att börja med. Mot Turkiet.
  När reserven tar slut detta år, och inga pengar finns, så måste han göra något för blidka ryssarna, och det är att utvidga Ryssland för detta köper dem.
  Under tiden bearbetar han Ungern, Serbien till att börja med.
  Han kommer göra dumma uttalande för reta upp väst o kränka västs luft/vatten.
  Detta för att få oss reagera, så han inför folket kan få dem till att se oss som ett hot.

  Gilla

Kommentarer inaktiverade.