Saudiarabien och vår moral

Saudiarabien är ett land som vi inte delar många värderingar med. Faktum är att vi anser dem vara fullständigt barbariska med vidrig prygling för aktiviteter som väst betraktar som mänskliga rättigheter.

Att Saudiarabien är en diktatur i praktiken är en aspekt. En diktatur i den bemärkelsen att det inte finns fria val och att en elit styr landet. Faktum är att de flesta länder i regionen är diktaturer, med undantag av Israel, som vi lyckats ställa oss på kant med. Att diktaturer kan vända sin politik snabbt och utan möjlighet till intervention av folket gör att man bör vara mer restriktiv när man drar slutsatser om deras avsikter.

Det finns i skillnaden mellan diktatur och demokrati egentligen inget som indikerar god eller ond, krigshetsande eller fredsälskande; det är enbart ett statsskick. Den kanske mest kända, om än inte den “bästa”, demokrati vi har – USA – är den demokrati som också anfaller andra länder oftast. Något som vi kanske ska vara tacksamma för men som också slår sönder vissa argument mot just diktaturer i sig.

Det finns en allmän åsikt att Sverige inte ska sälja vapen till länder som kan komma att använda dem. Den mer nyanserade versionen är att de inte ska använda dem i offensivt syfte, men detta kommer ofta bort i det upphetsade samtalet.

För mig så skulle världen vara bättre om alla länder hade ett effektivt försvar men dåligt anfall. Om alla kunde försvara sig men ingen hade kapacitet att anfalla så skulle få krig uppstå eftersom kostaden skulle bli för hög. Detta är en utopi såklart eftersom inte alla vapen kan delas in tydligt i anfall och försvar men det är värt att beakta. Många tror felaktigt att inga vapen är lösningen, men det innebär bara att anfall och försvar är av samma storleksordning och anfall kommer då bli förhållandevis billigt. 

Jag brukar, mest på skämt men med lite allvar, säga att i en värld utan vapen blir den som först lyckas bygga ett gevär diktator.

Är man mot ett lands moraliska ståndpunkter, som Sverige är mot Saudiarabien, så borde argumentationen gå mot att vilja förändra deras moral. Detta är mycket svårt och tar tid då moralen är förankrad i värdegrunden.

Just värdegrund är av media och managementkonsulter ett till del förstört begrepp eftersom de fått det att låta som det är något som man kan påverka. Det är det inte. Värdegrunden sätts under uppväxten beroende på upplevelser, sina medmänniskor och en del annat. För att förändra sin värdegrund behöver man både verkligen vilja göra det och normalt få professionell hjälp av en KBT-psykolog eller liknande.

Det är en mycket långsiktig plan att ändra ett lands – eller snarare dess befolknings – värdegrund, som skulle vara fallet med Saudiarabien. Vi pratar decennier eller längre. Försök att likt Irak, Libyen eller Nordkorea tvinga på en ny värdegrund fungerar inte. Det finns ingen chockbehandling av värdegrund. Det enda som fungerar är långsiktig vridning genom goda influenser, framförallt på den unga befolkningen.

Många trodde nog att ryssarna efter 20+ år av västinfluens hade ändrat sin värdegrund. De ändrade sitt sätt att agera efter de västinfluerade förutsättningar som fanns. Den återgång till nationalism och stolthet som är fjärran oss svenskar är ett exempel på att värdegrunden är djupare än hur man agerar. Ryssland hade behövt 50-100 år till – minst – för att verkligen förändra värdegrunden till en som är mer lik vår.

Att sluta sälja vapen till Saudiarabien kommer inte att påverka deras moral, snarare tvärt om. Genom att närvara så påverkar man, om än mycket sakta, sin partner. Dock sker detta enbart om det man ser verkar vara lockande och upplevs positivt. Jag tror att Sverige har en del att bjuda på här men vi riskerar inte att bli som dem eftersom vi inte är lockade av deras moraliska ståndpunkter.

Att sluta sälja vapen till Saudiarabien är, om vi ska vara ärliga, ett sätt att straffa dem. De stämplas omoraliska och ska för detta straffas. Jag kan förstå och till del sympatisera med den ståndpunkten. Men man ska då också veta att man gör just detta – straffar – och inte försöker att långsiktigt lösa problemet. Man ska därför inte slå sig för bröstet som moralens väktare utan ödmjukt inse att det är straffa och lämna därhän man avser göra.

Man kan också undra hur mycket vi egentligen straffar dem genom att sluta sälja dem vapen. Vapen är köparens marknad under överskådlig framtid, kanske alltid. Det finns många som vill sälja. Detta betyder att Saudiarabien inte kommer att ha några problem att köpa vapen någon annanstans. Så kanske till och med straffet uteblir. Den enda effekten med att sluta sälja vapen till Saudiarabien blir troligen att de köper sina vapen från ett annat land som har mindre positiv – eller kanske rent negativ – påverkan på dess moraliska utveckling.

Om vi är ärliga med att vi inte vill göra handel med dem för att de står för långt ifrån vår moral så ser jag inte varför vi ska begränsa oss till vapen, som kanske är den enklaste saken för dem att ersätta och därför straffar minst. Varför inte istället införa och driva på regelrätta sanktioner ihop med EU? Vi är ute efter att straffa och bör i så fall göra det på ett sätt som gör att straffet känns, annars är det väl meningslöst?

En stor anledning till att vi har saudiavtals-debatten i Sverige just nu är att detta är en perfekt storm för vår förhållandevis stora och högljudda anti-vapenlobby. Vapen, piskrapp och antifeminism är i dagens mediaklimat kraftfulla allierade för att föra fram sin åsikt och Saudiarabien är nästan en optimal fiende att samla sig mot. Få kan i ett trängt läge finna argument för att möta dessa åsikter och det tar tid och tankekraft att lyfta samtalet från känslor till en intellektuell nivå.

Om vi är seriösa med att straffa Saudiarabien för deras omoraliska leverne så ska vi inte göra detta enbart genom ett vapenembargo. Vi ska göra det genom att driva på sanktioner inom alla områden. Vill vi istället försöka påverka dem långsiktigt att driva mot våra moraliska ståndpunkter så ska vi öka vår handel; all vår handel. Enbart genom långsiktig närvaro av länder med vår moral kan Saudiarabien och därigenom mellanöstern i stort påverkas. Att som vissa debattörer försöka chockbehandla mellanöstern till att acceptera vår moral som sin egen går inte, oavsett bästa välvilja. Stöd för detta finns att hämta både i psykologin och historien.

Vänligen,
Mikael Grev

5 reaktioner på ”Saudiarabien och vår moral

 1. Fram för allt bör vi ha i åtanke att Saudi Arabien mycket väl kan komma att ”straffa” oss för våran dubbelmoral genom att förvägra oss olja. Dessutom är det märkligt att man inom dessa grupper som är negativt inställda till vapenindustrin även är så beträffande ex barnarbete samt arbete i länder med extremt låga löner. Det sistnämnda är fullt förståligt men samtidigt undrar man varför man då fortfarande köper sina kläder hos ex Dressman eller en t-shirt för en tia. Det borde rimligen vara uppenbart under vilka omständigheter dessa kläder tillverkats. Man måste således dra den slutsatsen att det är inte handeln som sådan eller ”moralen” man angriper utan helt enkelt detta att man inte gillar vapen eller vapenexport. Detta kan man väl i och för sig få tycka men man bör då öppet erkänna och förklara vad som är roten till protesterna och inte gömma sig bakom floskerargument.

  Gilla

 2. Här är lite av mina kommentarer till Duke på Twitter:

  Bra skrivet Duke! Har själv bott och jobbat i Saudi o yngste sonen är född där 1406… ”Vi” har helt andra referensramar och ett helt annat kontext och värderingar.

  Sverige kommer aldrig att kunna påverka Saudi Arabien eller något annat land, som inte delar våra värderingar. Frågan är enkel: Vill vi göra affärer med dem eller inte? Egentligen handlar det om respekt och att alla inte ser världen genom våra glasögon. Vi kan tycka vad vill om hur de ser på världen, men det förändrar ingenting.

  Gilla

 3. Hej!
  Dina slutsatser påminner en del om näringslivets och moderaternas diskussioner kring bojkott av Sydafrika på 80-talet, fast det visade sig att det faktiskt gick att påverka utifrån. Och av ditt sätt att argumentera låter det som att du inte tycker att moral ska finnas med i affärssammanhang, enligt tanken ”om inte vi gör dåligt så kommer någon annan göra dåligt, så då kan vi lika gärna göra dåligt”.

  Saudiarabien är wahhabismens hemland, den ideologi/teologi som IS vill bygga sitt galna terrorbaserade kalifat på. Och demokratiaktivisten Raid Badawi har väl precis fått sin fredagsdos på 100 piskrapp. Och svenska näringslivstoppar vill fortsätta sälja vapensystem och därigenom bidra till ökade mänskliga rättigheter i Saudiarabien, en av världens mest repressiva diktaturer.

  Dessutom är vår vapenexport till Saudiarabin ganska liten, runt 10 miljarder, vilket är hälften av vad Annika Falkengren och SEB levererar i vinst varje år. Och hittills är det väl rätt få som vi stoppa ALL handel?

  Frågan är väl om vi genom handel kan påverkar ett samhällssystem som vi ogillar. Genom fortsatt handel får de snarare kvitto på att de gör rätt.

  Gilla

  1. @Lars L: Att jämföra Saudi Arabien och Sydafrika är som att jämföra äpplen och päron. Ska du jämföra med något annat land, måste du jämföra med ett annat muslimskt arabland, men även en sådan jämförelse kommer att halta. Det är t.ex. en mycket stor skillnad mellan Saudi Arabien och de andra länderna på arabiska halvön.

   Som du ju påpekar, så är Saudiarabien wahhabismens hemland och wahhabismen har mycket på sitt samvete, men tror du verkligen på fullt allvar att bara för att vi inte gillar den uttolkningen av islam, så kommer Saudierna att ändra sig? Vad är det som säger att din eller min moral är rätt? Visst man har sharia lagar och det kan man tycka vad man vill om, men det är inte detsamma som apartheid.

   Bara för att man fysiskt befinner sig i 21-århundradet och enligt oss borde bete sig därefter, så befinner man sig religiöst/mentalt fortfarande på 1400-talet. Förstår man inte detta, så förstår man inte de krafter som styr spelreglerna. Man har också gjort en resa standardmässigt och befolkningsmässigt, som kan vara svår att greppa. I vissa grupper gick man på ett par årtionden från beduinliv till stadsliv i relativt moderna städer. Befolkningsmängden har ökat från 2,5 miljoner 1983 till över 30 miljoner 2014.

   Saudi Arabien har dessutom varit bra för många svenska företag, även sådana utanför försvarsindustrin. Skanska, VBB, Ericsson, ABB, Tetra Pak och Alfa Laval bara för att nämna några av de svenska företag, som har tjänat stort på Saudi Arabien. Saudierna är ju även affärsmän och för affärsmän är ett avtal ett avtal och man måste kunna lita på sin affärspartner. Vi har ju även Saudier, som har investerat i Sverige. T.ex. Preem ägs av Mohammed Hussein Ali Al Amoudi, som visserligen är född i Etiopien, men är saudisk medborgare och bor i Jeddah.

   Om vi tittar på begreppet moral, så avses ofta följande:
   ”Moral är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska normerna, att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel. Med moral kan också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter.”

   Med andra ord omfattas även religiösa regler och principer av detta. Inom affärsvärlden innebär detta att man håller det man lovar och avtalar. Är man inte beredd att göra detta, så ska man aldrig ingå ett avtal. När man ingick avtalet med Saudi Arabien, så kände man till spelreglerna och ingenting har förändrats sedan dess. Sveriges andel av världshandeln är c:a 1% och jag tror inte det är läge för oss, att sitta på några höga moralhästar och tro att vi är de sanna moraluttolkarna. Detta är dock inte detsamma som att jag delar deras religiösa syn och värderingar.

   Gilla

 4. Då kan vi ju även sälja till Iran och Nordkorea? En faktor som väsentligt ändrat spelregrlerna och som nu även får USA att ändra attityd mot Iran, är Saudis mångåriga export av extrem wahabism. Saudi har för nära band med talibanrörelsen, Isis och stödjer aktivt extrema islamistiska tolkningar/moskeer i västeuropa. Om vi tyckte illa om att Frankrike ville sälja Mistral till Putin pga säkhot mot östersjöländerna inkl oss-så kan vi väl inte sälja till IS ideologiska moderland? Hellre Iran, Zimbabwe, Kongo, Cuba – you name it, men inte vapen till wahabister.

  Gilla

Kommentarer inaktiverade.